Sommerhuse ædt af havet

Det virker helt uforståeligt, at borgere må se deres ejendom blive ædt af havet, fordi de har fået forbud mod at etablere kystsikring, som de selv ...

Otto Kjærgaard,

11/12/2011

Det virker helt uforståeligt, at borgere må se deres ejendom blive ædt af havet, fordi de har fået forbud mod at etablere kystsikring, som de selv vil betale.

Respekten for den private ejendomsret er lille, når kommuner og myndigheder har andre overordnede interesser.

Endnu et eksempel på magtmisbrug, med henblik på at sikre det kollektive på bekostning af individdets ret.