Søvndals andedamssocialisme

Villy Søvndal finder afskaffelsen af efterlønnen uretfærdig fordi han påstår at efterlønnen især kommer en bestemt samfundsgruppe til gavn

Steen Stengaard Nielsen,

02/01/2011

Villy Søvndal finder afskaffelsen af efterlønnen uretfærdig fordi han påstår at efterlønnen især kommer en bestemt samfundsgruppe til gavn. Hvis han virkelig mener, at ordningen ikke er et generelt gode, bliver hans modstand endnu mere uhyrlig. Vi skal altså bruge 16 milliarder hvert år på at forkæle en snæver samfundsgruppe med ferie mens alle andre skal yde mere.

Man skælder ofte DF ud for at være for nationalistiske, for lidt europæiske og med for dårligt udsyn til den globale virkelighed. Det er dog for ingenting at regne i forhold til Søvndal. Her kan vi i ramme alvor finde en ledende politiker, der mener at vi kan tiltrække arbejdspladser og skabe vækst ved yderligere beskatning af arbejdsindkomst og virksomheder. Tilbage i 70’erne kunne man finde sjove tegninger af de fede cigarrygende kapitalister, der udbyttede arbejderne og scorede profitten, mens arbejderne lå udsultede i fabriksbygningerne. Tegningerne stammede vist fra Karls Marx iagttagelser i London i 1840’erne, men det tog man ikke så nøje. Set i lyset af sådanne tegninger må tanken om at fjerne topskatten virke som blodig uretfærdighed og hvis man også vil sænke selskabsskatten har man bekendt kulør: man ønsker at gøre de fede rige kapitalistsvin endnu federe og endnu rigere.

Hvis man så i modsætning til Søvndal opdager virkeligheden udenfor andedammen, vil man måske indse, at der ikke findes noget mere gavnligt for et land end personer, der kan skabe arbejdspladser. Når kapital og arbejdskraft bevæger sig frit, vil disse arbejdspladser blive skabt der, hvor der findes gunstige vilkår. Man kan altså i en global økonomi ikke forestille sig noget mere gavnligt for samfundet som helhed, end at tiltrække dygtige personer, der kan skabe arbejdspladser. Hvordan gør man så det? Ved at brandbeskatte disse personer? Ved at appellere til en af de laveste følelser i mennesket: misundelsen over at nogle er dygtige og er i stand til at skabe noget til gavn for samfundet?

Jamen måske vil nogen af dem, der bliver rigere, blot rage til sig selv og ikke gøre noget til gavn for samfundet med deres rigdom. Ja, det er desværre rigtigt, vi kan ikke lave love imod egoisme. Men hvis man virkelig mener, at sådan er folk generelt, hvordan går det så overhovedet til, at man bliver socialist? Er en socialist så en, der befinder sig nederst i samfundshierarkiet og i samme øjeblik han stiger op, bliver han egoist og skider på fællesskabet? Hvis man som socialist tror på det gode i mennesket, hvorfor tror han så ikke på at en fjernelse af topskatten vil skabe mere vækst og velstand? Eller er vi tilbage ved den lettere forrykte misundelses-prioritering, der foretrækker alle som fattige frem for en forskel mellem rig og fattig?

Hvis der var et jerntæppe omkring Danmark, hvis det var umuligt for virksomheder at flytte til udlandet, hvis arbejdskraften var stavnsbundet til Danmark, så kunne Søvndals politik være et gyldigt alternativ. Nu er den en pinlig udstilling af en andedamssocialisme, der ikke har flyttet sig fra indtrykket af Londons osende fabrikshaller og ikke har den fjerneste anelse om, hvordan der skabes vækst i en globaliseret verden.

Regeringen har dummet sig med multimedieskatten fordi den direkte modvirker deres egen tidligere udmeldte målsætning om et IT-samfund i verdensklasse. De har yderligere dummet sig alvorligt med nedskæringerne på uddannelsesområdet, hvor fx nedskæringerne på VUC direkte saboterer de tidligere udmeldte målsætninger for hvor mange, der bør have en gymnasial uddannelse. Det eneste formildende man kan sige om oppositionen er, at de formodentlig vil rette op på disse brølere, hvis de skulle overtage regeringsmagten. Desværre har de – hvis man undtager de radikale – intet begreb om, hvor den velstand skal komme fra, der skal finansiere alle de udmærkede formål.

Jeg foreslår en mindretalsregering. Den skal bestå af de radikale og liberal alliance. De andre skal så indvilge i at holde bøtte for det bliver nok en mindretalsregering. Hvis de radikale vil indrømme at indvandrerloven fra 1982 var uforenelig med et velfærdssamfund i en global verden og at palæstinenserloven fra 1992 var en ren tåbelighed og samtidig indse, at deres kritiske holdning til DF har ført dem i armene af en andedamssocialist, der har et endnu mere blokeret udsyn, så bliver der kronede dage for Danmark.

Kilde: