Søren Pind på tynd is i ny skandale i Udlændingestyrelsen

  Søren Pind nægter stadig at undersøge, hvor mange statsløse kurdere fra Syrien, der er fejlregistreret som syriske statsborgere, på trods af  at...

Stig Winther Petersen,

05/09/2011

 

Søren Pind nægter stadig at undersøge, hvor mange statsløse kurdere fra Syrien, der er fejlregistreret som syriske statsborgere, på trods af  at de ikke har et sådan statsborgerskab og selv har gjort opmærksom på det. Det ligner sagen, der fældede Rønn Hornbech og gjorde Pind til minister.Noget tyder på, at Udlændingestyrelsen nærmest konsekvent og måske med vilje har lavet fejl, når statsborgerskab for disse kurdere fra Syrien skulle fastslås. Det har især betydning for de af kurdernes børn, som er født i Danmark, idet disse efter  en konvention, som Danmark har tiltrådt for 50 år siden, faktisk har krav på dansk indfødsret, når de bliver 18 år, hvis de er statsløse.  

Modstanden mod at give de statsløse børn deres danske indfødsret,  er især bemærkelsesværdig, da Søren Pind netop tiltrådte som minister som følge af, at Birthe Rønn Hornbech blev gjort ansvarlig for magtfordrejning ifm statsløse palæstinensiske børns rettigheder.  En sag, der sandsynligvis i virkeligheden stammer helt tilbage fra Bertel Hårders tid som flygtningeminister. Men han er stadig den solide egestamme i Venstres skov, som ikke kan ofres.

http://www.information.dk/276595

 

Hvor må de borgerlige i grunden føle sig sikre i sadlen, når bare de rider videre på den fremmedfjendtlige bølge! Hvad sker der med retsstaten?

 

Det er kun et par år siden, at  kurdiske flygtninge, og det var dengang fra Irak, helt i strid med lovgivningen blev nægtet familiesammenføring. Først efter flere år rettede ministeriet op og "ændrede praksis", som det blev kaldt, da ulovlighederne endelig ophørte.

Denne "ny tamilsag"  stod der ingen blæst om. Danskerne var åbenbart blevet hærdede, når det handlede om lovovertrædelser fra myndighedernes side. Og oppositionen menet åbenbart ikke, at der var vælgertække i at forsvare flygtninges rettigheder.

Man kan i dag forundret spørge sig selv, hvorfor justitsminister Erik Ninn Hansen dog i sin tid skulle træde tilbage og straffes med fire måneders fængsel, når han i dag med samme love, sandsynligvis ville være sluppet med et dobbelt sideopslag i dagbladet Information.

 

http://avisen.dk/blogs/s.v.petersen/regeringens-nye-tamilsager_28741.aspx

  må strammes op på de lange sagsbehandlingstider, på de passiverende livsvilkår i asylcentrene, på den meget lave økonomiske starthjælp til ny flygtninge, på de uklare vilkår ved tvangshjemsendelser osv.

 

Der må også føres en langt strammere politik, når det handler om manglen på praktikpladser i de tekniske uddannelser, hvilket primært rammer unge med fremmede rødder.

Der må også straks gøres noget ved den hetz, som føres mod fremmede, især muslimer. Den nuværende passivitet er alt for slap, og truer demokratiet.

Og selvfølgelig er det utilgiveligt slapt, at ældre flygtninge, som skal dø i Danmark, nu i deres sidste leveår må se frem til at leve for en lavere ydelse end de, der betegnes som danske. Det samme kan komme til at gælde også for invalide flygtninge og indvandrere, hvis regeringen genvælges.Reglerne, der målrettet forhindrer torturofre i at blive danske statsborgere, må ophæves. De er efter min mening nok den værste skændsel, som er vedtaget i den nuværende regerings tid.Endelig må der naturligvis sættes hårdt ind mod de ulovligheder, der begås helt inde i selve magtens centrum, i Integrationsministeriet, hvor der gives ordrer til administrativt at indskrænke de rettigheder flygtninge har, nogle gange med årelang skadevirkning på de krænkede,  uden at der skrides ind mod det.

 

Den ny regering må - når den nu om et par måneder kommer til magten - føre en ægte strammmerkurs. Og benævne den sådan. Hvorfor adoptere de borgerliges formuleringer, som skjuler den grundlæggende slaphed, når det handler om at leve op til love, konventioner og humane moralregler?

Kilde: