Sønderlemmende kritik af det græske statsapparat: Alt sejler

»Grækenlands centrale regeringsapparat har hidtil hverken kapaciteten eller evnerne til at føre store reformer ud i livet«

Jesper Ørsted,

08/12/2011

»Grækenlands centrale regeringsapparat har hidtil hverken kapaciteten eller evnerne til at føre store reformer ud i livet«.