Socialisme og misundelse - Part III, hvori påstås at topskatten er asocial.

af Lars Helleskov Engelbrektsen Overskriften kan komme bag på mange, for er det ikke de såkaldt rige og ca

Podia Ikke angivet,

14/01/2011

af Lars Helleskov Engelbrektsen

Overskriften kan komme bag på mange, for er det ikke de såkaldt rige og ca. 700.000 højest lønnede der betaler topskat. Jo og derfor må man forvente at topskatten er social, solidarisk overfor de fattige, der nyder godt af de højest gageredes topskattebetaling.

Det er imidlertid ikke hele sandheden.

Især er det blevet forbigået, at pensionister, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og andre såkaldt svage grupper også vil få et økonomisk løft, som en indirekte følge af fjernelse af topskatten.