Socialdemokraternes hjemmeside er 93% klichéer

Mag

Hans Henrik Juhl,

02/01/2010

Mag. scient. Hans Degn har ovre på Sprogmuseets blog stillet sig selv spørgsmålet: "Er alle politiske partier lige slemme til at bruge klichéer?". Han søger svaret i korpuslingvistikkens metoder og kommer blandt andet frem til, at Socialdemokraterne er de flittigste til at bruge klichéer på deres hjemmeside med hele 93%, mens Dansk Folkeparti bruger færrest med kun 20%. Han sammenligner dernæst med en række dagblade og må konkludere at politiske partier generelt er dygtige til ikke at lade klichéer gå ubrugte hen..