Smuk "naturlov" for bureaukrati

Norske forskere har kunnet fastlægge en slags ”naturlov” (mekanistisk model) for, hvordan universiteters bureaukrati vokser i takt med deres større...

Einer T. Ludvigsen,

25/12/2009

Norske forskere har kunnet fastlægge en slags ”naturlov” (mekanistisk model) for, hvordan universiteters bureaukrati vokser i takt med deres størrelse. Denne model siger, at antallet af støttemedarbejdere Ns i forhold til antallet af akademiske medarbejdere Na er givet ved denne formel:

Ns = 0,07 x Na^1,3

Det betyder, at hver gang antallet af akademiske medarbejdere bliver fordoblet, kommer der 2,5 gange så mange medarbejdere i supportfunktioner.

Iflg. en af forskerne skal årsagen nok findes i den interti, der kan herske i organisationer, og han mistænker desuden støtteapparatet for delvis at generere sin egen virksomhed, som ingen har efterspurgt eller har behov for.
Originalartiklen kan læses her.

Kommentar: Hvorfor kommer jeg mon til at tænke på kommunalreformen ... ?