Smilets by - den højreekstreme bevægelses højborg

Hvis man interesserer sig for ekstreme bevægelser, så har research-kollektivet Redox lavet en gennemgang af de højreorienterede ekstremisters aktiv...

xxxxxx Ikke angivet,

04/01/2010

Hvis man interesserer sig for ekstreme bevægelser, så har research-kollektivet Redox lavet en gennemgang af de højreorienterede ekstremisters aktivtiteter i Århus.

Umiddelbart lader det ikke til at være grupperinger, der er alvorlig grund til at frygte. Deres mål og midler er tvivlsomme, men med deres beskedne tilslutning og manglende støtte i den brede befolkning vækker de ikke bekymring.

Og så glæder vi os til, at Redox næste gang tager fat på de venstreekstreme, der ikke lader deres højreradikale kolleger noget efter - ja, som på mange måder er endnu dygtigere til at destruere værdier og udhule respekten for retsstaten.

Hvor nyttigt det end kan være, at Redox journalister bruger kræfter på at kortlægge den radikale højrefløj, så gør de det ikke ud fra et ønske om at beskytte retsstat og alm. menneskers interesse i fred og ro, men udelukkende som led i en politisk fløjkrig.