Slut på starthjælp koster meget mere end 650 mio.

"Løfterne om at afskaffe de laveste of­fentlige ydelser som starthjælp, kon­tanthjælpsloftet og kravet om 450 timers arbejde over to år for at beho...

Ulrik Haagen Nielsen,

07/10/2011

"Løfterne om at afskaffe de laveste of­fentlige ydelser som starthjælp, kon­tanthjælpsloftet og kravet om 450 timers arbejde over to år for at behol­de kontanthjælpen, vil ifølge Finansmi­nisteriet koste omkring 650 millioner kroner årligt." MEN: "Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet har vist, at det vil trække 2.500 personer ud af arbejdsstyrken at afskaffe de lave ydelser."

Under antagelse af, at der trækkes 2.500 personer ud af arbejdsstyrken, som hver tjener 200.000 kr. brutto om året, og som producerer en værdi, der mindst er på størrelse med deres løn, så medfører afviklingen af starthjælpen et velstandstab på mindst 500 mio. kr./år - udover hullet i statskassen på 650 mio. kr./år.