Slank den offentlige sektor!

Der diskuteres lidt spredt, om skattelettelser måske kan finansieres - et underligt udtryk, i øvrigt - af nedskæringer i det offentlige

Ikke angivet Ikke angivet,

22. april 2012

Der diskuteres lidt spredt, om skattelettelser måske kan finansieres - et underligt udtryk, i øvrigt - af nedskæringer i det offentlige.

Det tør man sige, at de kan. Faktisk tror jeg, at 180graders læsere kan finde 100 mia. relativt enkelt, men jeg skal gerne lægge for selv:

- Sæt de offentligt ansattes arbejdstid op til 37 timer om ugen. Det mangler vist bare, at de selv betaler deres frokost (og ja, vi andre er også til rådighed i vores selvbetalte frokost. Sådan er det).

Gevinst: 45.000 sparede stillinger.  Lad os gætte på, at en gennemsnitlig offentligt ansat tjener 30.000/md., når tillæg og pension er indregnet. Det giver altså en årlig besparelse på 360.000 x 45.000 = 16,2 mia.

- Reducér alle overførsler med 20 % - undtaget folkepensionen -det skal kunne betale sig at arbejde, og Carinaerne rundt omkring skal nok klare sig. 

Gevinst: ca. 20 mia. 

- Skær halvdelen af sagsbehandlerne i kommunerne væk. Der går uendelige mængder tid med møder, inspektion af behandlingstilbud, kurser etc. Lad HK'ere bemande en del af stillingerne, så vi både sparer løn og antal

Gevinst: 7.000 stillinger x 450.000 + 6.800 stillinger x 120.000 = knap 4 mia.

... Man kan blive ved. Kan vi komme op på 100 mia?