Slagsmål om løn og fryns til EU-bureaukrater - Politiko | www.b.dk

Håber at Cameron står fast

Ikke angivet Ikke angivet,

23/11/2012

Håber at Cameron står fast. Van Rumpoy og resten af pamper-slænget viser her deres sande ansigt og trænger i den grad til en lærestreg.

Den EU-skeptiske premierminister satte yderligere skub i sin kampagne imod »eurokrater« ved at foreslå yderligere besparelser på administrationen i Bruxelles:

  • Besparelser på 10 procent for den overordnede regning for EU-embedsmænd. Dette vil give besparelse på tre mia. euro.
  • Sætte pensionsloftet ned fra 70 procent af en EU-embedsmands slutløn til 60 procent. Dette vil give besparelse på 1,5 mia. euro.
  • En forhøjelse af pensionsalderen til 68 år for alle EU-embedsmænd, der i dag er under 58 år. Den nuværende pensionsalder er 63 år. Dette vil give besparelse på 1.5 mia. euro.

En britisk embedsmand siger til The Guardian:

- Dette er ikke dramatiske ændringer. Kommissionen og andre siger til grækerne, italienerne og andre, at de skal sætte pensionsalderen op til 68.

Tilsagnspensioner burde afskaffe og erstattes med indbetalinger/depoter.