Skrotning af BoligJob-ordningen indbringer staten 1,75 mia årligt

Den nye regering mener i sit finanslovsoplæg at kunne hente 1,75 mia kr årligt ved at skrotte boligjobordningen fra 2013 (s

Byggemand Bob,

04/11/2011

Den nye regering mener i sit finanslovsoplæg at kunne hente 1,75 mia kr årligt ved at skrotte boligjobordningen fra 2013 (s. 22:)

http://www.fm.dk/Publikationer/2011/Ansvar%20og%20handling%20-%20oplaeg%20til%20finanslov%202012/~/media/Publikationer/Imported/2011/Ansvar%20og%20handling/ansvar%20og%20handling_web.ashx

I mine øjne bidrager Boligjobordningen til:

- nye arbejdspladser og virksomheder der ellers ville være urentable på grund af at arbejdet ellers blev gjort sort = indtægt for staten med færre arbejdsløse (allerede over 1000 nye arbejdspladser på 1. halvår)

- igangsætning af en række arbejder der ellers ville være udeblevet / udskudt - altså en slags kick-start men UDEN at staten reelt tager penge op af lommen

- en værdiforøgelse af boligmassen fordi den fremstår mere vedligeholdt og derfor vil boligpriserne falde mindre - og give folk mere frirum til forbrug, dvs. økonomisk vækst

- der bliver bedre råd for travle mennesker til at ansætte hjælp til rengøring/vedligehold, så de selv kan yde en ekstra indsats for virksomheden/landet og derved bibringe til større indtjening/vækst.

HVOR FINDER REGERINGEN EN BESPARELSE PÅ 1,75 MIA???

Kilde: