Skattestoppet afgår ved døden - igen

LEDER: Vi har skrevet det før, men vi gentager det gerne: Skattestoppet er dødt

Ole Birk Olesen,

25/02/2010

LEDER: Vi har skrevet det før, men vi gentager det gerne: Skattestoppet er dødt. Allerede før skattereformen blev det brudt ved flere lejligheder af regeringen, men skattereformen gjorde, at selv Venstre måtte erkende det og på sin hjemmeside lade tælleren med skattestoppets levetid nulstille og vise "Skattestop efter reform".

Nu lægger regeringen så op til endnu et brud på skattestoppet, når den foreslår afgifterne på alkohol og tobak hævet. Det er af sundhedshensyn, og sundhedshensyn er omfattet af de "tvingende grunde", som ifølge Skattestoppets grundtekst giver mulighed for at dispensere for kravet om, at ingen afgift må hæves i kroner og ører - siger regeringen.

Sikke noget pjat. At ville have danskerne til at ryge og drikke mindre er ikke en tvingende grund - det er en politisk prioritering. Man vælger, at formynderi er vigtigere end skattestop. De tvingende grunde, som skattestoppet henviser til, er derimod af en art, som man simpelthen ikke kan undslå sig. F.eks hvis EU dikterer en ny skat, eller hvis EU dikterer fjernelse af en skat, så der skal skaffes indtægter andet steds fra.

Adskillige gange har regeringen i folketingssalen da også afvist oppositionens tanker om afgiftsforhøjelser på usunde fødevarer med den begrundelse, at det ville være i strid med skattestoppet. Og da regeringen i 2004 ville hæve afgifterne på alkoholholdige sodavand, gik man også væk fra at begrunde det med sundhedshensyn, fordi man erkendte, at det ikke lå inden for skattestoppets rammer at gøre det. I stedet fandt man en anden, men i øvrigt ikke bedre forklaring.

Hvis det er en "tvingende grund" til at dispensere for skattestoppet, at man gerne vil have danskerne til at drikke og ryge lidt mindre, hvad er så ikke en tvingrende grund? Er det ikke mindst lige så tvingende, hvis oppositionen vil fylde hullet i statskassen f.eks.? Og hvad vil regeringen så sige til det? Regeringen har intet at sige. Den har selv lagt skattestoppet i graven og kan ikke bebrejde oppositionens partier, at de blot vil smide en skovfuld ekstra jord på.

Kilde: