Skatteminister vil udstille selskaber - rent politisk spin

Regeringen vil tvinge multinationale selskaber til at betale skat - og de vil udstille dem, der ikke gør det

Christian Melgaard,

30/10/2011

Regeringen vil tvinge multinationale selskaber til at betale skat - og de vil udstille dem, der ikke gør det. Det skal ske i en offentlig gabestok på Skatteministeriets hjemmeside. Forslaget er i højere grad udtryk for politisk spin end det er udtryk for en reel økonomisk bekymring.

Umiddelbart kan det lyde besnærende, at multinationale selskaber som Nestlé og McDonalds naturligvis skal betale skat, og at det derfor kun er rimeligt at "gå efter dem" hvis de ikke gør det. Da forslaget imidlertid ikke handler om at ændre på gældende lovgivning, må præmissen jo være, at de pågældende selskaber iflg. skatteministeren ikke følger loven!?

Forslaget er udmøntningen af en gammel SF-drøm om at få ram på de ultimative repræsentanter for den fæle kapitalisme, nemlig de multinationale selskaber.

Der er mindst 2 store problemer med forslaget: Det ene er, at de pågældende selskaber formentlig følger gældende skattelovgivning til punkt og prikke - og at det vil være ganske vanskeligt (og i øvrigt urimeligt) at gennemføre lovindgreb som retter sig specifikt imod disse. Det andet problem er, at Danmark i de fleste tilfælde har mere brug for de pågældende selskaber end de har brug for Danmark. Det er muligt at de ikke betaler så meget i selskabsskat, men de tilfører alligevel landet store værdier på anden vis - ikke mindst gennem de jobs de skaber og de skatteintægter de genererer gennem disse jobs.