Skattelettelse eller stigning?

Jeg har ingen ide om hvad en sundhedsforsikring for udlændinge vil komme til at koste, men den burde jo modsvare sundhedsbidraget på 8 procent

Kjeld Flarup,

29/12/2010

Jeg har ingen ide om hvad en sundhedsforsikring for udlændinge vil komme til at koste, men den burde jo modsvare sundhedsbidraget på 8 procent. Dette giver en række interessante scenarier.

Første scenarie er det hvor prisen nøjagtigt rammer de 8 procent - som gennemsnit betragtet. Her vil forslaget om at udlændinge selv skal betale, jo reelt betyde en skattelettelse for de højst lønnede indvandrere, lidt i stil med forsker ordningen. Når så udlændingen efter nogle år får er lykønskningstelegram fra den danske stat, om at nu er han eller hun dækket af den danske velfærd, så siger vedkommende farvel og tak. Forklaring, jo den kollektive ordning er jo dyrere end den individuelle på grund af den proportionalbeskatning der ligger i sundhedsbidraget.

Det næste scenarie er det hvor forsikringen kommer til at koste mere end sundhedsbidraget. Her er det jo klart en ekstraskat på indvandrere, hvilket uden tvivl vil få færre kloge hovedet til at rejse til Danmark. Velfærden er en af grundene til at de der trods alt kommer vælger Danmark, og når de så ikke kan få velfærden og tilmed skal betale mere, så giver den sag vist sig selv. Men hvis en forsikring vil koste mere end sundhedsbidraget, så må det jo også enten betyde at det opkræves for lidt i sundhedsbidrag og at statskatten derfor er med til at betale gildet, eller også er det alternative system som udlændinge skal benytte sig af for dyrt på grund et for lille flow.

Så er der scenariet hvor forsikringen koster mindre end sundhedsbidraget. Den kan vi godt opdele i to. Den første hvor forskellen skyldes at det reelt er billigere at gøre det udenom regionerne. Den tror jeg dog ikke på på grund af et for lille patient antal. Men det ville være en lige højre der vil sende det kollektive system til tælling. Reelt vil patienterne jo stadigt skulle behandles på regionernes sygehuse, hvilket vil betyde at disse skal opkræve en pris for behandlingen, en pris som næppe vil være kostprisen fordi politikerne trods alt ikke ønsker et alt for dyrt system. Og ved at sætte prisen lavere end kostprisen, så holder man jo også konkurrence ude.

Så vil det blive en skattelettelse eller en skattestigning? Det er i høj grad usikkert, under alle omstændigheder så vil det være noget som vil skabe en del debat hvis man indfører det på grund af de skævheder det skaber. S-SF modstanden mod forslaget kan helt konkret henledes til den underliggende trussel der ligger imod det eksisterende system. Derfor er det næsten sikkert som amen i Kirken at de går med i et forlig, hvor man politisk sætter prisen på forsikringen lavere end sundhedsbidraget, for at beskytte kollektivets sygehuse. Derfor kan vi godt glemme alt om skjulte liberalistiske dagsordener, der skal føre til et friere system for alle.

Tilbage står så for forslagsstillerne at komme med en forklaring på hvorfor man vil lave en forsikringsordning om til en slags opsparingsordning. Jeg kan ikke se andet end at det vil give en hel masse ekstra admistration. Jeg tror jeg har skrevet det 117 gange før, lav dog bare en regel om at indvandrere skal betale et vist minimumsbeløb i skat og dermed basta.

Den ordning som der nu er lagt op til vil skabe en enorm usikkerhed, fordi det lægesystem som udlændinge fremover skal betjene sig af ikke eksisterer idag. Det skal først til at opbygges. Og tilmed så er der i hvert af pris scenarierne et incitament til at kloge hoveder helt holder sig være i første omgang, eller rejser på et senere tidspunkt.

Velfærd og indvandring er bare en umulig coctail.

Kilde: