SKAT snyder borgerne!

Igen og igen snyder SKAT borgerne på den mest forfærdende måde

Slettet Bruger,

03/06/2010

Igen og igen snyder SKAT borgerne på den mest forfærdende måde.De uduelige ansatte i SKAT gider ikke at passe det arbejde, borgerne betaler dem for, så i stedet udråber SKAT en eller anden gruppe til at være svindlere. SKAT har altid et eller andet, hjemmelavet skuffecirkulære, ingen hidtil har set, og som slet, slet ikke er vedtaget af Folketinget, og tilfældigvis viser dette skuffecirkulære, at - i dag sommerhusejerne - er svindlere, og at en anden gruppe - her udlejningsbureauerne - under trusler om fængselsstraf og en regn af bøder - skal indberette hver eneste udlejning til uduelighederne i SKAT.Vi ved godt, at SKAT lyver; men det får vi kun at vide, hvis nogen vil tage sagen - for egen regning - til Højesteret om 11 år. Selv om man dér vinder over SKAT, skal man selv betale advokat- og revisorregninger. SKAT har alle dine penge til at føre retssag mod dig for. Derfor forfulgte SKAT Glistrup i over 32 år, hans selvangivelse for 1973 blev først færdiglignet i 2005! Så mange penge har kun SKAT til at forfølge dig med. Vh Abel.