Skat forbyder rygning i arbejdstiden

I en mail til de ansatte skriver ledelsen, at "rygning er et privat anliggende, og uforeneligt med arbejdstid

Jesper Ørsted,

02/09/2011

I en mail til de ansatte skriver ledelsen, at "rygning er et privat anliggende, og uforeneligt med arbejdstid."

"Det er tilladt at ryge på de anviste steder på vores lokaliteter, men tidsforbruget til rygning må ikke medregnes som arbejdstid," hedder det endvidere.