Skal virksomheder overhovedet betale skat?

En tilbagevendende venstrefløjskritik lyder, at kun en tredjedel af virksomheder betaler skat i Danmark (underforstået: Resten snyder)

Torben Mark Pedersen,

15. december 2012

En tilbagevendende venstrefløjskritik lyder, at kun en tredjedel af virksomheder betaler skat i Danmark (underforstået: Resten snyder). At mange virksomheder kun er skuffeselskaber eller simpelthen ikke har noget overskud at betale skat af, er irrelevant for Fløjen for hvem virkeligheden er et forstyrrende element for de rette holdninger.

Det forbigås også i tavshed, at virksomheder i øvrigt bidrager på mange andre måder til skattestaten: Betaler moms og afgifter, ejendomsskatter, aflønner ansatte der betaler skat, moms og afgifter osv.

Et mere afgørende spørgsmål er:

Skal virksomheder overhovedet betale skat? Og hvorfor?

Der kunne være store fordele i en selskabsskat på 0% og beskatning af kapitalindkomst som almindelig indkomst.

I dag er det jo sådan, at først betaler virksomheder skat af deres overskud, og dernæst beskattes kapitalejerne med en lavere sats end for personlig indkomst, så den sammensatte beskatning af virksomhedernes overskud svarer til topskatten.

Den samlede beskatning af en danskejet og i Danmark placeret virksomheds overskud vil være den samme med en 0% selskabsskat og fuld kapitalindkomstbeskatning som i det nuværende system.

Men en sådan skatteomlægning vil have store fordele:

  • Det vil indebære en voldsom forenkling af skattesystemet, der vil spare både skattemyndigheder og erhvervsliv for milliarder af kroner til skatterevision af virksomheder, afskrivninger og hvad har vi. Enkelt og simpelt.
  • På den korte bane kunne det give virksomhederne et øget incitament til at investere i ny kapital, da kun udbetalt overskud beskattes. På sigt vil der ikke være en sådan effekt.
  • Til gengæld vil det give Danmark en stor konkurrencemæssig fordel i forhold til at tiltrække alverdens multinationale selskaber og ikke mindst finansielle institutioner, der vil placere deres hovedsæder i Danmark for at undgå at betale selskabsskat i hjemlandet. Det vil ikke give ekstra selskabsskatteindtægter, men der vil give ekstra skatteprovenu fra moms, afgifter og aflønning af typisk højtlønnede medarbejdere i virksomhedernes hovedkontorer, ligesom det givetvis ville give et boost til erhvervsbyggeriet, når en række store multinationale selskaber flytter deres hovedsæde til København, og højere ejendomsskatter.
  • Øget beskæftigelse af danske medarbejdere i de udenlandske selskaber, der flytter til Danmark.
  • Det vil blive meget attraktivt for udlændinge at eje danske virksomheder, da overskuddet i Danmark ikke beskattes, og da de selv kun beskattes med kapitalindkomstbeskatning i deres hjemland. Så resultatet vil være massive investeringer i danske virksomheder fra udlandet, ikke mindst fra pensionsselskaber.

Danske kapitalejere, der ejer udenlandske ejerandele, vil derimod blive hårdere beskattet, da overskud af virksomheder, der betaler selskabsskat i udlandet, vil blive beskattet med fuld indkomstskat i Danmark. Det vil mindske danskeres interesse i at investere i udlandet. Det er et begrænset problem.

Selskabsskat er ren ideologi

Økonomisk set er der ingen grund til at beskatte virksomhedernes overskud frem for at beskatte ejerne, når de trækker overskud ud af virksomheden. Selskabsbeskatning er formentlig en ren politisk motiveret skat.

Den kan sælges til vælgerne, som om det er nogle andre, der betaler skatten (selv om selskabs- og kapitalskatter generelt ender med at blive betalt af lønmodtagerne i form af lavere lønninger), og det er altid populært.

Danmark ville have store fordele af en 0% selskabsskat

Det optimale er – ifølge økonomisk teori – at kapitalindkomst slet ikke skal beskattes, fordi kapital er en meget mobil produktionsfaktor, så skattebyrden hellere skal ligge på andre skattekilder.

En second-best løsning vil være at fjerne selskabsskatten og beskatte al kapitalindkomst som personlig indkomst. Det har en lang række fordele som nævnt ovenfor.