Skal vi have medarbejdervalgte repræsentanter i Folketinget?

Politikerne opfatter sig selv som en bestyrelse i virksomheden Danmark A/S, men det vil være bedre, hvis de opfatter sig som en bestyrelse i Branch...

Peter Sørensen,

28/10/2011

Politikerne opfatter sig selv som en bestyrelse i virksomheden Danmark A/S, men det vil være bedre, hvis de opfatter sig som en bestyrelse i Brancheforeningen Danmark.

Hvis politikerne alligevel insisterer på at opfatte sig selv som bestyrelsen i Danmark A/S, så skal vi måske have medarbejdervalgte repræsentanter i Folketinget?

Politikerne, hvoraf langt de færreste nogensinde har prøvet at drive virksomhed og mange stort set ikke har erhvervserfaring, mener tilsyneladende, at de er bestyrelsen i virksomheden Danmark A/S, og at de repræsenterer aktionærerne (folket) i virksomheden. Desværre indehaves majoriteten i Danmark A/S af aktionærer, som nok tidligere selv har været mere eller mindre aktive (folk på overførselsindkomster og pensionister), og som også har indskudt kapital i virksomheden, men nu ikke længere selv aktivt bidrager til driften. Derimod følger mange af disse aktionærer aktivt med i virksomheden og stiller fortsatte og stigende krav til udbyttet - uden smålig skelen til, om overskuddet hellere skulle være investereret i virksomhedens fremtid.

Bestyrelsen (Folketinget) har for nylig efter afholdelse af den ordinære generalforsamling (folketingsvalget) ansat en ny direktion (regering), hvis ledelsesmodel desværre virker som om, den kommer fra en gammeldags produktionsvirksomhed, der sætter detailstyring, kontrol og pligt over målstyring, individuel frihed og ansvar. Hvis politikerne insisterer på at opfatte sig selv som bestyrelsen i Danmark A/S, så skal de måske se på en lovgivning fra dengang i 1970erne, da Danmark faktisk var en industrination, og hvor detailstyring, kontrol og pligt var udbredt som ledelsesmodel i mange virksomheder. Måske skal vi have medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen?

Medarbejderne i verdens største virksomhed Danmark A/S er de ca. 2 mio. erhvervsaktive ansatte i de mange private og offentlige datterselskaber, som skaber de produkter og serviceydelser, der skaber værdi og indtjening til aktionærerne (folket). De medarbejdervalgte repræsentanter kunne så passende være virksomhederne, som skal have plads og stemmeret i bestyrelsen (Folketinget). Derved vil vi bedre sikre, at dem der skaber værdierne også bliver hørt af dem, der skal finde styrkepositionerne, lægge strategien og udarbejde handlingsplanerne for virksomheden Danmark A/S.

Udfordringerne er enorme for den uerfarne ledelse i Danmark A/S, og grundlæggende vil det nok være bedre om Folketinget i højere grad opfatter sig selv som bestyrelsen i Brancheforeningen Danmark med regeringen som brancheforeningens sekretariat. Som en god bestyrelse i en brancheforening skal Folketinget repræsentere medlemmerne (folket), som er de danske statsborgere på tværs af status og ideologi, og varetage deres fælles interesser samt skabe gode rammebetingelser for deres selvstændige virke og udvikling indenfor branchen (Danmark) - bl.a. indenfor uddannelse, sundhed, miljø og sikkerhed. Sekretariatet bliver herefter i højere grad en servicefunktion for medlemmerne, dels ved at tilvejebringe de af bestyrelsen vedtagne rammer, dels ved at formidle samarbejde med institutioner og organisationer med beslægtede formål (f.eks. EU) samt repræsentere Brancheforeningen Danmark i international sammenhæng (f.eks. FN) med det formål at højne branchens omdømme og via lovgivningsarbejde at skabe gode forudsætninger for branchen (Danmark).

Kilde: