Skal vi frygte inflation som følge af stigningen i pengebasen?

Den amerikanske pengebase er eksploderet i det seneste år, se her, men ifølge Harvard professor Mankiw vil det formentlig ikke have nogen konsekven...

Torben Mark Pedersen,

31/12/2009

Den amerikanske pengebase er eksploderet i det seneste år, se her, men ifølge Harvard professor Mankiw vil det formentlig ikke have nogen konsekvenser. En så enorm udvidelse af pengemængden vil normalt føre til en stigning i de bredere monetære aggregater som M2 og på sigt drive inflationen i vejret, men fordi den amerikanske centralbank betaler rente på reserver, holder bankerne den store udvidelse af pengebasen som reserve i Fed. Fed kunne via open market operations sælge korte statspapirer og derigennem begrænse pengebasen. For bankerne vil det blot betyde, at de erstatter rentebærende reserver med rentebærende statspapirer, og det gør ingen forskel. Mankiws pointe er, at når reserver er rentebærende, så er pengebasen en ret uinteressant statistik. Betyder det så, at vi ikke skal bekymre os om inflation? Nej, siger Mankiw, men om det må I læse om hos Mankiw, her.

Kilde: