Skal udviklingslandene kompensere Vesten - frem for omvendt?

Det har været fremme i medierne, at udviklingslandene kræver kompensation for omkostningerne af (mulige fremtidige) klimaforandringer for at gå med...

Torben Mark Pedersen,

08/12/2009

Det har været fremme i medierne, at udviklingslandene kræver kompensation for omkostningerne af (mulige fremtidige) klimaforandringer for at gå med til en aftale ved COP15. Da ingen af udviklingslandene rent faktisk kan dokumentere, at de i dag lider under klimaforandringer som følge af global opvarmning, der skyldes CO2-udslip "beyond reasonable doubt", er der mest af alt tale om politisk afpresning for at gå med til en aftale. Men selv hvis udviklingslandene en gang i fremtiden vil lide under klimaforandringer som følge af menneskeudledt CO2, hvilket ikke kan afvises, er det så grund til, at vi skal kompensere dem for de negative eksterne effekter af CO2-udslip? Eksternaliteter (naboskabseffekter) kan jo ikke kun være en økonomisk omkostning, men også en økonomisk gevinst, som tredjepart påføres i en økonomisk transaktion. Forurening er det klassiske eksempel på en negativ eksternalitet, hvorimod uddannelse, forskning og udvikling har positive eksterne effekter. En ikke ubetydelig del af de vesteuropæiske landes høje vækst i 1950erne og 1960erne kan tilskrives teknologisk "catching up", hvor vi i Europa importerede en mere udviklet amerikansk teknologi og viden og dermed sprang en generation af teknologiudvikling over. Det samme har selvfølgelig været tilfældet for de asiatiske tigre. Udviklingslandene kan drage fordel af de eksterne effekter af Vestligt udviklet teknologi og viden, og det er vel alt i alt et spørgsmål om ikke de positive eksterne effekter fra Vesten til udviklingslandene i form af viden og teknologi langt overstiger de negative fra global forurening og CO2-udslip, således at økonomiske efficiens hensyn skulle tilsige, at det er udviklingslandene, der rettelig skulle kompensere Vesten for de positive naboskabseffeikter af vores investeringer i uddannelse, forskning og udvikling.? Selvfølgelig mener jeg ikke alvorligt, at vi i Vesten skal kræve en sådan kompensation (og præcis hvilke firmaer skulle modtage den?), men når klimaalarmister og venstrefløjen i al almindelighed argumenterer for, at vi i Vesten skal kompensere udviklingslandene for de negative eksternaliteter af CO2-udslip, så må de rettelig også medregne de positive eksternaliteter fra Vestligt udviklet viden og teknologi, og så er det ikke helt så indlysende, at det er "os", der skylder "dem" noget. - - - Og en økonomisk tilføjelse: "Pekuniære eksternaliteter", der hidrører fra, at alle transaktioner påvirker relative priser og indkomster er ikke at betragte som eksternaliteter i økonomisk teori. Det er således nok en fordel for Afrikanske lande, at vi bliver rigere i Vesten, så de kan eksportere mere, men dette er ikke en eksternalitet, ligesom det ikke er en eksternalitet, at olieprisen stiger, når den økonomiske vækst og olieefterspørgslen stiger. Det er pekuniære eksternaliteter, hvilket er noget helt andet end "ægte" eksternaliteter.

Kilde: