Skal Notarius afgøre Homovielser i Folkekirken.

Man kunne læse og se,at de 10 biskopper var fordelt i deres syn på homovielser i Folke- ken med 6 for og 4 imod

Regner Reinhardt Møller,

11/03/2010

Man kunne læse og se,at de 10 biskopper var fordelt i deres syn på homovielser i Folke-
ken med 6 for og 4 imod.
Den danske Folkekirke er baseret på GL.§ 4 " som en statskirke med støtte fra Staten".Den
financieres ved kirkeskat(medlemsbidrag) og statstøtte.Man kan melde sig ud og slippe for
kirkeskatten.Den styres gennem menighedsråd og den øverste kirkelige myndighed er Biskop-
kollegiet,in plenum.Man bliver medlem ved at erkære,at man akcepterer Trosbekendelsen.
Verdslige kredse kræver nu,at de almindelige begreber som Frihed,Lighed og Broderskab skal
gælde indenfor kirkens funktion,således af homobryllupper skal kunne afholdes med samme
gyldighed,som de "normale" heteroseksuelle bryllupper.Man truer evt. med lovgivning.
For kirkens vedkommende skal sagen afgøres i Biskopkollegiet.10 biskopper.Ved at sætte
tal på,er det som om man opfatter sagens afgøelse gennem en almindlig afstemning.Det tror
jeg ikke,og det håber jeg ikke.Jeg kender ikke afstemningsproceduren,men må mene,at i det
kollegium må alle,hver for sig have veto.Det ville være besynderlgt,hvis der skulle afgøres ved
lodtrækning.
Hvordan kan man overhovedet komme så langt.Man kunne ikke drømme om at kræve det
overfor f.eks, katolikkerne.Kan man virkelig blande sig i dybt religiøse problemer,på grund
af statsstøtte?
Sagen er faktisk uløselig.Kirken bygger på Religion ogTro.Denne base for kirken kan ikke un-
derkastes verdslige begreber som Frihed,Lighed og Broderskab 

Kilde: