Simon Kvamm anviser hvor der kan spares 640 millioner kr. årligt

Forsangeren i Nephew, Simon Kvamm, fortæller hvor der kan hentes 640 millioner ud af de 31 milliarder som staten kassen mangler

Bertel Vagn Christensen,

24/02/2010

Forsangeren i Nephew, Simon Kvamm, fortæller hvor der kan hentes 640 millioner ud af de 31 milliarder som staten kassen mangler.