SFI: Jo mere aktivering, des ringere chance for arbejde

Allerede i 2006 konkluderede SFI-rapporten “Fra aktivering til beskæftigelse”, at jo flere tilbud om aktivering ledige deltager i, des ringere er c...

Ikke angivet Ikke angivet,

28/10/2010

Allerede i 2006 konkluderede SFI-rapporten “Fra aktivering til beskæftigelse”, at jo flere tilbud om aktivering ledige deltager i, des ringere er chancen for at komme i beskæftigelse.

Sandsynligheden for at aktiverede dagpengemodtagere får et arbejde er størst umiddelbart efter endt aktivering, og efter to måneder er sandsynligheden næsten lig nul.