Sådan effektiveres den offentlige sektor

Få en ny vellønnet stilling på din arbejdsplads, og bliv belønnet med et  gyldnet håndtryk

Ikke angivet Ikke angivet,

01/11/2012

Få en ny vellønnet stilling på din arbejdsplads, og bliv belønnet med et  gyldnet håndtryk. Denne praksis er tilsyneladende velkendt i Københavns  Kommune.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at en kontorchef i kommunens  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) er gået direkte fra sit  vellønnede job til en ny lukrativ konsulentstilling i samme forvaltning -  med en årsløn på knap 920.000 kroner i bagagen.

Læs også: Chef fik ny topstilling – og et  gyldent håndtryk

Forvaltningen fråser videre
Og som om det ikke er løgn: Nu er der dukket en fuldstændig lignende sag  frem i selv samme forvaltning, der har borgmester Anna Mee Allerslev (R) i  spidsen. Igen har en kontorchef sagt goddag til en konsulentstilling og  samtidig sikret sig et års løn i fratrædelse. Det fremgår af et notat fra forvaltningen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Af samme notat kan man samtidig læse, at fråseriet er foregået, mens kommunens  økonomiforvaltning har set til med åbne øjne:

’BIF har i de to konkrete sager handlet efter gældende praksis i KK  (Københavns Kommune, red),’ står der i notatet, hvor det desuden bliver  bemærket, at Økonomiforvaltningen ’har det overordnede ansvar for løn- og  personaleområdet i kommunen’.

Regelbrud
Men Københavns Kommune skal ikke bare dele gyldne håndtryk ud til såkaldt  åremålsansatte medarbejdere, der træder direkte ind i nye topstillinger i  kommunen.

Det slår Kommunernes Landsforening fast på baggrund af en henvendelse fra  Økonomiforvaltningen. KL skriver således i sit svar, at rammeaftalen om  åremålsansættelser:

’(...) ikke indeholder hjemmel til at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til en  medarbejder, der har afsluttet sit åremål, men i umiddelbar forlængelse af  åremålsansættelsen og efter opslag ansættes varigt i en stilling, der er  aflønnet på et lønniveau svarende til 2 løntrin under åremålsstillingen’.

Forsøger at hente pengene hjem
Altså en lang næse til Københavns Kommune, der ellers mente, at de to  heldige kontorchefer var i deres gode ret til at modtage det gyldne  håndtryk, fordi deres nye job har været slået op eksternt.

Nu forsøger Københavns Kommune at klinke skårene og at trække de gyldne  håndtryk tilbage. Således fremgår det af notatet fra Beskæftigelses- og  Integrationsforvaltning, at man har taget kontakt til et advokatfirma for  blandt andet at få afklaret, ’hvorvidt det er muligt at søge midlerne helt  eller delvist tilbagebetalt’.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1856036.ece

eksemplet kan sikkert ses i de fleste andre kommuner - hvem sagde at vi mangler penge

Kilde: