Schengen blev vejen frem for Østeuropæisk kriminalitet i Vesteuropa.

Vi har ikke stemt om Nicetraktaten og fakta er at det danske folk højst sandsynligt havde stemt Nej til både Schengen og til Nice traktaten som m...

Isabella Balkert,

17/03/2010

Vi har ikke stemt om Nicetraktaten og fakta er at det danske folk højst sandsynligt havde stemt Nej til både Schengen og til Nice traktaten som mange også siden måtte indrømme var en fejlcasting af de helt store.

Derfor var det også tvingende nødvendigt at gennemtrumfe Lissabon Traktaten, for med alt det EU havde fået gennemtrumfet og med alle de lande der blev listet ind i EU, uden nogen videre omtale, eller båltaler til lejligheden, så rakte de gamle traktater ikke mere.

Og det gjorde de slet ikke, hvis man i EU ikke kan få gennemtrumfet sin vilje, nøjsagtigt som det passer den kommission og det parlament der har indtaget en plads i toppen af pyramiden på denne Ny Fascistiske konstruktion og det overherredømme, man kalder EU. Et overherredømme vi først nu begynder at ane rækkevidden af, for nu skal EU også bestemme om vi kan tage variable lån og hvor meget vi skal betale i rente af vores boliglån. Og det skal de bestemme, samtidig med at EU kommissionen nu forsøger at bestemme, at vi alle sammen skal redde Grækenland ud af det økonomiske roderi de selv har rodet sig ind i og det skal vi for Euroen og EU's skyld.

Vi ønskede selvfølgelig den afstemning om Nicetraktaten, som Holder K. reelt afværgede, i sin angst for at folket ville have stemt Nej til at indlemme østlandene. Som om det var hans opgave at tale på hele det danske folks vegne. Og værre blev det kun da SF skiftede fra EU skepsis og kritik til fuldt og flyvefærdige EU fundamentalister.

Ingen har imidlertid ønsket at fokusere på hvilke konsekvenser udvidelsen og Schengen har haft. Og ingen, slet ingen, har ønsket at fokusere på at EU s fælles politienhed, Europol, advarede mod den øgede organiserede kriminalitet, der ville ramme vesteuropa, efter EUs udvidelse med de daværende ti nye medlemslande - Den øgede kriminalitet der er så grov og voldelig at vi ikke har hørt mage før Schengen.


Man ønsker heller ikke at fokusere på at den russiske mafia ventes at bruge de baltiske lande som springbræt til Skandinavien, men vi har allered hørt en del til den menneskehandel og øgede pornograficering af hele Danmark og især København, som Politiet allerede har givet op over for selvom der går ludere fra Østeuropa og trækker på gaden alle døgnets 24 timer.

Man ønsker kort og godt ikke at forholde sig til at organiseret kriminalitet nu har lettere adgang til Vesteuropa. Og at SR regeringen med hjælp fra SF og sammen med V og K, sagde Ja til Schengen, som formyndere for folket.

Kun DF og Enhedslisten stemte Nej til og forlangte en folkeafsteming om Schengen .

Konsekvensen af Schengen er blevet at EU-landene er nødsaget til at harmonisere deres strafferet og satse mere på fælles bekæmpelse af kriminalitet fordi den med Schengen vil øges og blive mere grænseoverskridende. Konsekvensen af Lissabon traktaten, ændrer ikke på den ting, tværtimod.

Europol forudsagde at en række mafia-lignende organisationer udenfor EU - først og fremmest fra Rusland, Kurdistan og Tyrkiet - ville forsøge at bruge de nye medlemslande i Central- og Østeuropa som base for at sætte sig mere på den organiserede kriminalitet i Vesteuropa - Og der er sikre tegn på at internationale kriminelle grupper er ved at overflytte deres aktiviteter og medlemmer til de nye medlemslande, som også er blevet et vigtigt mål for investeringer af ulovlige finansmidler.

Så mens de EU fundamentalistiske kræfter føler de har helt fod på hvad der foregår i EU og velkommer alt hvad der kommer fra EU, så glemmer man fuldstændig at forholde sig til advarslerne om fornyet mafiaaktivitet i hele EU, som det kan læses af rapporten fra Europols hovedkvarter i hollandske Den Haag.

Blandt de ti nye medlemslandes indtræden i Schengen og Nicetraktaten, udpegede rapporten især de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, som et problem. Her fokuserede man på at de det var af afgørende betydning at indlemme Estland, Letland og Litauen i EU og Schengen.

Den magtfulde russiske mafia ventes at ville bruge deres indflydelse i disse lande, hvor der er betydelige russiske mindretal, til at udbrede deres net over Vesteuropa. Europol advarer om, at de russiske organisationer allerede er på vej ind i Norden, hvor baltiske samarbejdspartnere står for en stor del af indsmugling af tvangsprostituerede, narko- og cigaretsmugling, handel med stjålne biler og forskellige former for afpresning.

Med en stadig dårligere russisk grænsekontrol ventes smuglingen af illegale indvandrere over og ind i Finland også at øges. Hvilket Finnerne og resten af Vesteuropa sikkert vil være lykkelige for.

Allerede nu har vi meget svært ved at kontrollere den øgede kriminalitet blandt unge og især blandt unge indvandrere - Stadig grovere voldtægter sker oftere og oftere, og der er områder i Storkøbenhavn, hvor det allerede nu føles så utrygt at bo at det er umuligt at bytte sin lejlighed væk når man bor på Nørrebro.

Politiet har ikke resourcer til at forbedre sikkerheden både på Nørrebro i Nivå, Kokkedal osv. og Voldsmose er et begreb de fleste ikke kender til, og Blågårdsgade kvarteret føles ikke trygt for alt, alt for for mange.

Med andre ord, så øges mængden af områder politiet ikke kan kontrollere dagligt.

Det har allerede betydet frit spil for grov pornografi og misbrug af Østeuropas kvinder i det pornograferede København og i resten af landet, og ingen magter at gøre noget ved det. Politiet kan se på en øget personale flugt, og stadig ringere erstatninger af drevne politifolk der har fået nok og så kan de i øvrigt lukker øjnene for problemet, i håb om det så vil gå væk. Og pressen taler helst så lidt som overhovedet om problemet, fordi man så taler dårligt om EU og Schengen.

Den russiske mafia har stor succes med at investere deres finansielle ressourcer investeres i det normale erhvervsliv, og samtidig er de russiske grupper i forhold til konkurrenter fra Balkan og Mellemøsten, mere drevne til at opperere i det juridiske system, mens de baltiske landes politi og juridiske system, ikke er stærkt nok til at tackle de russiske bander.

Bedre karakterer giver Europol til udviklingen i de nye centraleuropæiske medlemslande; Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien og Polen - Disse lande får ros for at vise en vilje til at sikre en bedre grænsekontrol og at bekæmpe den organiserede kriminalitet, selv om Polen stadig vurderes som værende den store drejeskive for handel med stjålne luksusbiler fra Vesteuropa – Der er med andre ord ikke noget at prale af.

Når politiet derfor påstår der er et samarbejde der kan bekæmpe den øgede kriminalitet der skylder ind over os på grund af Schengen, så har det ikke noget på sig - Man kan hverken styre mafia, lomme og trick tyve eller noget som helst andet – Netop fordi man har opgivet grænsekontrollen, hvilket en berømt urmager i København, givet gerne vil skrive under på.

Den anden kriminelle trussel mod EU kommer ifølge Europol fra Balkan, hvor gangsterbander fra Albanien med nådesløs brug af vold kæmper for at vinde kontrol over markedet for prostitution og narkohandel i flere europæiske lande – Og de albanske grupper samarbejder i stigende grad med partnere i Tyrkiet, når det gælder heroinsmugling til Europa, hvilket vil betyde at vi med Tyrkiet som medlemsland reelt vil være styret af Kapitalistisk Lobbyisme samt den Russiske og Albanske Mafia.

Når det gælder narkosmugling, prostitution og berigelsesforbrydelser - f.eks. biltyverier - er der en stigende tendens til, at mellemmænd skæres væk, og at netværket organiseres over grænserne direkte mellem lederne af de kriminelle bander og »fodfolket«, der gør det grove arbejde.

Den nye generation af teknologi indenfor telekommunikation gør det langt lettere at styre kriminalitet i flere lande, og de europæiske politistyrker halter bagefter i deres samarbejde, hedder det i Europol-rapporten.

Herhjemme kan man end ikke beskytte vores børn mod den stadig stigende mængde af grov pornografi der vælter ind i deres email når børn har surfet på nettet, også selvom de overhovedet ikke har opsøgt pornografiske websider.

Til gengæld har man i jagten på og i forbindelse med forbud af urtemedicin og gamle gennemprøvede asiatiske opskrift på genoprettelsen af helse, været enormt effektiv. Til glæde for medicinalfirmaerne i USA og EU, og så påpeger Europol endda, at der langt fra bliver udvekslet oplysninger nok mellem politistyrkerne i de enkelte lande, fordi der er brug for mere harmonisering af EU-landenes strafferet. Så strafferets harmonisering er næste skridt i harmoniseringskarrussellen og her kan man så bruge Lissabontraktaten til at bestemme lige hvad man vil.


Man har indført Schengen der har givet hele Europas mafia og andre kriminelle, fri rejse og flugtmulighed - Havde der været en registrering af folk, ved grænsen, og et kik ind i de lastbiler og busser, der kører tyvegods over grænsen, så havde man i det mindste haft noget at gå efter.

Forskellig lovgivning i medlemslandene gør det især svært at tackle illegal indvandring, menneskesmugling og hvidvaskning af penge - Hvad vi står over for er derfor øget kontrol, og mere politi, fordi vi har åbnet alle muligheder for at kriminaliteten uhindret kan bevæge sig rundt i hele Europa, hvor vi i øjeblikket ser helt utrolig mange drengebørn søge asyl. I Danmark stiger kvoterne måned for måned.

Hvad vi har brug for i EU efter Schengen – Det er at omgøre EU til en politistat – Selvom alt tyder på at det ville være lettere at undskylde for at Schengen nogensinde er blevet indført - Og indføre de gamle grænser igen, igen.

Da Poul Nyrup, med sin langemand og sin pegefinger – løbende hen over bordpladen – Viste os hvordan politiet kunne løbe efter tyvene over grænsen - Så var det en naragtig information om hvad åbne grænser betyder for EU i Schengen og man skal lede længe efter en mere elendig forklaring, fordi enhver kan forstå at Schengen betyder at alle mulige former for kriminaliet, fået endnu lettere ved at flytte alle mulige ting, og sig selv over grænserne - Uden nogen fiorhindrer dem i det. Når man har fundet ud af at der har været et groft indbrud i en Juveler butik igen, igen, så er tyvene for længte siden kørt over broen til Sverige med den brobis de låner hinanden.

De løbende rapporter og vurderinger fra Europol har ikke fået nogen som helst indflydelse på at vi lige har indlemmet endnu flere lande i EUs Schengen-samarbejde,hvilket kun kan betyde at kriminaliteten i den rige del af Europa, der så længe holdt den fattige del af Europoa uden for EU's toldmur, nu kommer besøg hos os for at få en del af den kage de mener de burde have haft for længe siden.

Og det gør de idag. Og hver dag, i et stadig stigende og fuldkommen uhindret omfang.

Kilde: