Samsø - en grøn energi-ø eller en Co2 katastrofe

  Samsøprojektet er eller skulle være Co2-neutral for hele øens energiforbrug, både omkring varmeproduktion, el og herunder energiforbrug til t...

Ikke angivet Ikke angivet,

31/10/2009


 Samsøprojektet er eller skulle være Co2-neutral for hele øens energiforbrug, både omkring varmeproduktion, el og herunder energiforbrug til transport.Hele denne co2-reduktion kan ene og alene tilskrives 4 Halmfyrede fjernvarmeværker og en mølleudbygning som kun kan betegnes som enorm!  Så er det bare man må spørge sig selv er det nu rigtigt! Nej det er det i hvert fald ikke.Møllestrøm som produceres overvejende i vinterhalvåret netop hvor der skal produceres fjernvarme. Fjernvarme er blevet en succes fordi dette kunne aftage spildproduktion fra kraftværker når der under alle omstændigheder skulle produceres el.Men i et kraftvarmebaseret produktionssystem hvor der tilføres mere og mere møllestrøm, herefter er eneste mulighed for at producere den varme som fjernvarmebrugerne behøver at afbrænde fossil energi som kunne producere el. Altså at sløse energi værk til noget så simpelt som varmeproduktion som i praksis sker når møllerne producere. En energi som kunne producere el.     Randers har lige lavet tiltag som reducerer en i forvejen lav el-andel så den nu er 18 % tiltag som ene og alene iværksættes fordi værket ikke kan afsætte el når byen behøver fjernvarme.  Silkeborg afbrænder gas i kedel uden om el-produktion så 20 % af byens behov kommer fra kedelproduktion.Brønderslev når i år eller næste år 50 % som ren kedelproduktion af byens behov.Mindre barmarksværker nedlægger simpelthen gasmotor for at overgå til 100 % kedelproduktion, hvorefter man på 15 år for nogle værkers vedkommende har fordoblet Co2 udledningen set i forhold til det olie fyr som virkede i boligen før det fjernvarmenet når der i nogle tilfælde tabes op til 50 % i ledningsnettet. Feks Laurbjerg ved Langå hvor gasmotor er nedlagt til fordel for 100 % kedelproduktion ved naturgas.  Alle disse populistiske projekter som Frederikshavn, Samsø mm de reducerer ikke en Høstblomst omkring noget som helst men sløser derimod altid biobrændsler bort som kunne producere el på høj effektive kraftværker som Avedøre og Amagerværet!