Sæt pjæk på dagsordenen i valgkampen

Pjæk, slendrian og uduelighed

Ole Birk Olesen,

02/11/2009

Pjæk, slendrian og uduelighed. Det er baggrunden for, at hjemmehjælperne i København i gennemsnit er syge hver 8. arbejdsdag.

Pjæk hos hemmehjælperne. En så stor faggruppe i landets største kommune kan ikke have så højt et sygefravær, uden at det dækker over simpelt pjækkeri. Det er simpelt hen ikke fysisk muligt for så mange at være så ofte syge i en tid, hvor både pesten og koleraen er udryddet.

Slendrian hos hjemmehjælpernes ledere. Disse ledere kan ikke tro på, at deres medarbejdere er så meget syge, men de gør ikke noget ved det, for det er nemmere for dem at lade være. Så rager de ikke uklar med nogen.

Uduelighed hos den politiske leder for området, sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lønborg. Han er skatteydernes repræsentant. Det er ham, der skal sørge for, at hjemmehjælperne og deres ledere ikke blot går på arbejde for at mele deres egen kage i fællesskab. Det er ham, der skal holde et vagtsomt øje på, at lønudgifterne faktisk bruges til at give borgerne en service.

Heldigvis er det valgkamp nu, så vælgerne i København og andre steder - for det er over hele landet, at de kommunalt ansatte har alt for meget sygefravær - kan fyre deres folkevalgte og indsætte nye. Vælgerne bør derfor stille dette spørgsmål på vælgermøderne til de kandidater, der vil have deres stemme: Hvad vil I gøre ved, at vores skattekroner bruges til at finansiere de kommunalt ansattes pjækkedage?

Og stem så ikke på kandidater, som siger, at de vil sætte et udredningsarbejde i gang, bestille en rapport, forbedre arbejdsmiljøet og lignende udenomssnak. Der findes kun et acceptabelt svar: Pjækkerne skal fyres.

Kilde: