Særskat på pensioner – Det får vi mere af…

Af Niels Ipsen Det er fint at Liberal Alliance spræller lidt i nettet vedrørende regeringens forslag til særskat på pensioner over 350

Niels Ipsen,

14/04/2010

Af Niels Ipsen

Det er fint at Liberal Alliance spræller lidt i nettet vedrørende regeringens forslag til særskat på pensioner over 350.000 kr, og det er muligt (omend ikke sandsynligt) med de seneste udmeldinger fra enkelte venstrefolk, at forslaget ikke får flertal i Folketinget.

Jeg er dog ret sikker på at dette ikke bliver det første indgreb overfor skattebegunstigede pensionsordninger. For 25 år siden blev vi tudet ørerne fulde af, at vi ville få en alderdom i luksus, hvis bare vi gik med på disse ordninger, som banker og forsikringsselskaber højlydt promoverede. Men, samtidig udtalte økonomer allerede dengang, at når min generation kom til pensionsalderen, ville enhver ansvarlig regering gribe ind, fordi et simpelt regnestykke viste, at det ikke ville kunne hænge sammen med en kæmpe pensionistgeneration på første klasse, uden at vi også havde en tilsvarende yderligere produktiv yngre generation.

Ved alle møder med min bank i årenes løb, har jeg fået at vide, at jeg var idiot, fordi jeg ikke ville opnå den substantielt højere nettoforrentning som ordningerne gav på min opsparing pga. skattebegunstigelsen, den var jo ”statsgaranteret”, som de sagde.

Selvfølgelig er den ikke det. Alt hvad der har været begunstiget skattemæssigt, vil regeringer tage tilbage, hvis de føler det nødvendigt. Og det vil også ske med den mangeårige lempelse af skatter på pensionerne. Intet tyder på at Danmark i den nærmeste fremtid, kommer i en situation, hvor produktivitet og effektivitet kommer på et niveau som kunne gøre de "gamle økonomers" forudsigelser til skamme. Tværtimod, og de seneste nyheder viser, at selv en borgerlig regering nu er igang med begrænsning af pensionsprojektet.

Hvad kan man sige til det? - Hvad der kommer let går let - dette er kun første skridt.

Jeg har aldrig troet på den historie.

Kilde: