Sadoregering

LEDER: I Skatteministeriets nyligt udgivne grænsehandelsrapport skønner ministeriet på side 17, at de danske afgifter på spiritus og cigaretter nu ...

Ole Birk Olesen,

06/11/2012

LEDER: I Skatteministeriets nyligt udgivne grænsehandelsrapport skønner ministeriet på side 17, at de danske afgifter på spiritus og cigaretter nu er så høje, at der ville komme flere, ikke færre, penge i statskassen, hvis de blev sat ned:

"Ud fra et rent skatteøkonomisk hensyn er der derfor argumenter for at nedsætte afgifterne på disse varer," skriver ministeriet.

Skatteordførere fra Socialdemokraterne og de Radikale meddeler alligevel i Jyllands-Posten mandag, at de ikke vil være med til at sænke afgifterne. Det er bemærkelsesværdigt, fordi regeringspartierne i valgkampen sagde, at de ville hæve afgifterne for at skaffe flere penge til det offentlige sundhedsvæsen. Nu hvor det viser sig, at det har haft den modsatte effekt, og at regeringen tværtimod ville kunne få flere penge ind ved at sænke afgifterne, så er partierne pludselig ligeglade.

Det er sundheden, de bekymrer sig om, siger SR-skatteordførerne Thomas Jensen og Nadeem Farooq samme dag, som deres gruppeformænd til Berlingske ellers udtaler, at de ikke længere tror på den store sundhedseffekt af høje afgifter:

"At tro på, at vi via afgifter kan regulere os til en markant bedre sundhedstilstand i Danmark, er jeg tvivlende overfor," siger S-gruppeformand Henrik Sass Larsen.

Tilbage står så bare den rene sadisme som begrundelse for de høje afgifter på cigaretter og spiritus. De giver ikke flere penge i statskassen, og de fører ikke til sundere levevaner. Til gengæld gør de det dyrere at være dansker og sender arbejdspladser i detailhandlen ud af landet - og det må så være regeringens begrundelse for, at vi skal have dem.

Danmark har fået en sadoregering. 

Kilde: