Sådan vinder blå blok valget - helt enkelt

Send denne artikel til alle socialister, du kender - de vil eksplodere, når de læser den

Søren Søltoft Holmboe,

30/08/2011

Send denne artikel til alle socialister, du kender - de vil eksplodere, når de læser den.

Af Søren Søltoft Holmboe

Advarsel: Humor kan forekomme

FAKTISK FRYGTER JEG, at universets endeligt kan være tæt på, for jeg er blevet opmærksom på et paradoks, der kan skabe en kædereaktion, der vil optrevle det stof som vores rumtid-kontinuum er skabt af og således ødelægge hele universet. Indrømmet; det er worst case scenario. Ødelæggelsen kan sagtens være begrænset til vores egen galakse eller bare et par socialistiske hoveder. Måske bare Storstrøms Amt efter amterne bliver genindført af S/SF efter valget.

Socialister hader kapitalismen af hele deres hjerte, og kapitalismen er ifølge deres vurdering et profitorienteret system, hvor der ikke tages hensyn til indholdet eller de enkelte menneskers behov. Enhedslisten skriver f.eks. i deres principprogram, at det er nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen. Hvis vi fastholder disse punkter, så eksploderer Johanne Schmidt-Nielsens hoved lige om lidt.

Samtidig er flere socialister ude at kritisere Danmark for at være i kapitalismens klamme greb, hvilket medfører større ulighed og efter Johannes mening mere armod. Kapitalismen er ond, og Danmark har et problem med det stigende kapitalistiske fokus. Det hænger fint sammen, men nu kobler vi paradokset på, så om lidt eksploderer socialisterne.

Samtlige hel- og halvsocialistiske partier går ind for kønskvoter. Nu begynder Johannes øjne at sitre. Kønskvoter skal indføres, fordi de onde virksomheder ikke vil ansætte kvinder i bestyrelserne. Et af de vigtigste argumenter fra kvoteforkæmperne er, at kvinder i bestyrelser faktisk skaber profit. Nu eksploderede de kvikke socialister. Men jeg bliver nødsaget til at uddybe paradokset for de lidt langsommere socialister.

Hvis det virkelig er sandt, at kvinder i bestyrelserne skaber mere profit, så vil alle virksomheder i et kapitalistisk land have flere kvinder i bestyrelsen. Virksomhederne er jo profitorienterede og tænker ikke på andet, hvilket fordrer, at kvinder BLIVER ansat i et kapitalistisk system. At der ikke er kvinder i de fleste bestyrelser betyder derfor én af to ting, enten er virksomhederne ikke kapitalistiske eller også er kvinderne ikke profitgivende. Nu eksploderede der lige et par socialister mere.

Paradokset er, at socialister kritiserer kapitalismen og virksomhederne i Danmark, men hvis der ikke er kvinder i bestyrelserne, så er virksomhederne ikke kapitalistiske i henhold til socialistisk logik og argumentation. Virksomhederne er jo reelt set ikke profitmaksimerende, hvis de ikke har ansat kvinder i bestyrelserne, og så tænker virksomheden ikke udelukkende på profit. Hvis socialisterne så vil kræve kvindekvoter, så betyder det jo faktisk, at de vil indføre kapitalisme i samtlige danske virksomheder, selvom vi i Danmark efter deres logik faktisk har et stort antal virksomheder, der ikke er profitmaksimerende og derved ikke kapitalistiske. Ved at kræve kvindekvoter vil socialisterne altså også kræve kapitalisme - i hvert fald, hvis man bruger deres egne argumenter og deres egen logik.

POP. POP. POP. Der røg Johannes frisure. Sådan vinder blå blok valget!

Blot en tanke fra en kommende ligestillingsminister, der ikke kan se sammenhængen mellem ligestilling og kvindekvoter. 

Kilde: