Så kommer den gamle Jesper Jespersen til ære og værdighed - der er ikke arbejde nok

»Der er en overhængende fare for, at det at gøre noget ved efterlønnen i en situation med høj arbejdsløshed stort set ikke har nogen virkning på de...

Ikke angivet Ikke angivet,

06/01/2011

»Der er en overhængende fare for, at det at gøre noget ved efterlønnen i en situation med høj arbejdsløshed stort set ikke har nogen virkning på det offentlige budgetunderskud, fordi man i første omgang må give de tidligere efterlønnere andre sociale ydelser. I anden omgang kan det så være, man kan få reduceret nogle af de sociale ydelser ved at flytte folk over på kontanthjælp eller få dem til at trække sig helt ud af arbejdsstyrken. Men det er jo traditionel nedskæringspolitik, ligesom når man skærer i børnepengene eller kontanthjælpen - man har ikke fået flere i beskæftigelse, man har bare reduceret ydelserne.«

Se også:

Reason