Så dyrt bliver det at bryde loven på cykel

1

_slettet_bruger_6067 Ikke angivet,

28/12/2011

1.januar stiger bøderne nemlig med op til 100 pct., så det f.eks. vil koste 1.000 kr., hvis du cykler samtidig med, du taler i mobiltelefon.

Det er Folketinget, der efter forslag fra De Konservative, for første i 12 år hæver bøderne for lovovertrædelser fra 500 kr. til 700 kr. for almindelige forseelser, mens grovere af slagsen - såsom håndholdt tale i mobiltelefon under kørslen, at køre over for rødt eller kørsel mod færdselsretningen, fremover kommer til at koste 1.000 kr.