S vil ikke love boligpakke efter valg - til gengæld er de garant for et blodbad på boligmarkedet

Mens VK står ved deres forslag til boligpakke - også efter et valg, så vil Socialdemokratiet ikke love at deres boligpakke bliver fremsat/gennemfør...

Christian Melgaard,

27/08/2011

Mens VK står ved deres forslag til boligpakke - også efter et valg, så vil Socialdemokratiet ikke love at deres boligpakke bliver fremsat/gennemført efter et valg. Dermed afslører de deres eget udspil som det rene og kyniske spin!

Socialdemokratiets forslag har nemlig alene til formål at afmontere ejerboligen som valgtema, fordi de godt er klar over, at det er en rød tabersag. Det er det af naturlige årsager fordi en S-SF-R regering har boligbeskatningen som en af sine væsentligste indtægtskilder.

Rød blok kan leve med at udskyde skattestigningerne de 1½-2 år en midlertidig lempelse skal virke, hvis det er det der kan sikre dem regeringsmagten.

Til gengæld bliver boomerang effekten dobbelt alvorlig efter de 1½-2 år, når både de midlertidige lempelser ophører og beskatningen af ejerboligen skærpes.

Hvis man så dertil lægger den rentestigning som en rød regering uden tvisl vil medføre, så er der lagt op til et blodbad på ejerboligmarkedet.