S-SFs økonomiforståelse er et levn fra fortiden

S-SF har tydeligvis endnu ikke fundet deres politiske ståsted, når det kommer til økonomisk ansvarlighed

Torben Mark Pedersen,

22/06/2010

S-SF har tydeligvis endnu ikke fundet deres politiske ståsted, når det kommer til økonomisk ansvarlighed. Det er mildest talt uhyggeligt i lyset af, at alle meningsmålinger i øjeblikket peger på, at vi efter næste valg får en høj-rød regering.

S-SF vil øge de offentlige udgifter i en tid, hvor EU er kommet med et utvetydigt pålæg om, at Danmark skal få styr på de offentige finanser allerede fra 2011.

Det er som om S-SF slet ikke har indset alvoren af problemerne, og slet ikke vil se i øjnene, at underskudsproblemets hovedårsag er det enorme overforbrug, som der har været i den offentlige sektor i det seneste tiår. Som Vismændene viser i deres seneste rapport, så er den offentlige sektors udgifter vokset med 0,4% mere om året end BNP i hele økonomien, hvilket har trængt den private sektor.

S-SF's vil have, at vi i Danmark og i EU skal øge det offentlige forbrug og investeringer for at sætte gang i økonomien, Villy Søvndal med direkte reference til Keynes (1936). Det er selvfølgelig et fremskridt på 69 år, at SF's rorgænger ikke længere henviser til 143 år gamle teoretikere (Marx, 1867) men kun til 74 år gamle bøger, men Villys økonomiforståelse er stadig et levn fra fortiden, og i en situation, hvor alle EU-lande slås med betydelige underskuds- og gældsproblemer vil det være direkte økonomisk uansvarligt at forfølge S-SF's økonomiske kurs.

Selvfølgelig spiller efterspørgslen en rolle for produktion og beskæftigelse på det helt korte sigt, men alle vores økonomiske problemer stammer jo fra, at politikerne ikke på noget tidspunkt har haft blik for andet end det helt korte sigt - oftest blot til næste optræden i tv eller næste meningsmåling - og at de ikke i tide har gennemført de strukturreformer, skattereformer og forbedret rammevilkårene for erhvervslivet, der skal sikre velstandsskabelsen, og væksten og hvis regeringen gennem de seneste 5-9 år havde fulgt venstrefløjens krav om endnu større vækst i de offentlige udgifter, så havde dansk økonomi i dag været endnu tættere på afgrunden, end tilfældet er.

Hvis der endelig skulle sættes gang i økonomien med en efterspørgselsstimulerende politik, så er der ingen tvivl om, at lettelser i marginalskatten ville være den rette medicin, fordi det også forbedrer strukturerne i økonomien, men S-SF har netop gået i rette med de gennemførte lettelser af personskatterne og vil tilmed indføre en millionærskat for at ramme dem, der skaber den vækst og velstand, der skal finansiere velfærdsstaten. S-SF's økonomiske politik er en direkte vej til en økonomisk afgrund, for de anbefaler en kurs, der med sikkerhed vil undergrave finansieringen af velfærdsstaten og dermed forværre de langsigtede holdbarhedsproblemer.