S-SF må afskaffe efterlønnen 2 gange for at få deres økonomiske politik til at hænge sammen

Hvis S-SF's økonomiske planer skal hænge sammen økonomisk i 2020 må de stoppe for tilgangen til efterlønnen senest i 2015

Torben Mark Pedersen,

19/01/2011

Hvis S-SF's økonomiske planer skal hænge sammen økonomisk i 2020 må de stoppe for tilgangen til efterlønnen senest i 2015. I bedste fald.

Af "Fair løsning" fremgår det, at S-SF vil øge det offentlige forbrug og beskæftigelse med 1,4 pct. om året. Frem til 2020 vil det øge beskæftigelsen med 137.000.

Frem til 2020 vil arbejdsstyrken falde med knap 46.000.

Og ifølge SF's nye vækstplan "Ny vækst - nye job" vil de skabe 75.000 ekstra arbejdspladser i den private sektor inden 2020.

I alt et øget arbejdskraftbehov på 258.000.

Med det mest optimistiske scenarie, hvor alle kommer til at arbejde 12 minutter mere om dage, vil forslaget om 12 minutter mere om dagen øge arbejdsudbuddet med 75.000.

Der kan også hentes 75.000 blandt de ledige, hvis ledigheden falder til niveauet i 2007.

Der mangler så stadig 108.000 i arbejdsstyrken for at få S-SF's planer til at hænge sammen.

Eneste løsning synes at være af afskaffe efterlønnen, det vil øge arbejdsudbuddet i 2020 med omkring 98.000, og så mangler S-SF kun 10.000 i at få deres plan til at hænge sammen.

Mere sandsynligt er det, at deres plan om 12 minutter mere om dagen ikke giver noget resultat, og i så fald vil S-SF mangle 183.000 i arbejdsstyrken for at få deres plan til at hænge sammen. Det svarer til at afskaffe efterlønnen 2 gange.

Den økonomiske virkelighed vil ramme S-SF lang tid før 2020 - og deres vælgere med. Hvis nogen mener, at Fogh og Løkke har ført Anker Jørgensen politik, så bliver det intet imod, hvad der venter med en rød regering...

Kilde: