S raser - Boligområderne med de højeste indkomster har også modtaget mest fra renoveringspuljen

Socialdemokraternes boligordfører, Thomas Jensen, er langt fra imponeret over udbetalingerne

Ikke angivet Ikke angivet,

06/06/2010

Socialdemokraternes boligordfører, Thomas Jensen, er langt fra imponeret over udbetalingerne. "Renoveringspuljen har simpelthen været med til at skævvride Danmark endnu mere," lyder hans kritik.