S og SF laver lokalpolitik stik imod deres egne landspolitiske udsagn.

Regeringens skoleudspil er netop fremført, og det møder stor kritik fra S og SF

Pernille Bendixen,

12/12/2010

Regeringens skoleudspil er netop fremført, og det møder stor kritik fra S og SF.

Bl.a. siger Christine Antorini (S) om holddeling at: ”gennemføre gammeldages niveaudeling i a-klasser og b-klasser vil svække de svage elever”

Ved at fjerne loftet for max. Antal elever i en klasse svækkes de også, og forslaget er ren ideologi siger hun.

SFs Pernille Vigsø Bagge siger at holddeling er kloge og dumme klasser, og at det vil svække fagligheden, og at der max. Må være 24 elever i en klasse.

Nu har vi lige vedtaget lukning af 4 skoler i Odense, simple og grufulde besparelser!

Jeg husker S og SF der ikke ville bruge grønthøstermetoden i besparelserne, men hvis skolelukninger ikke er grønthøstermetoder, så ved jeg ikke hvad de er?

Vi er nødt til at lukke skoler for at beholde kvaliteten i skolerne, og ved at der kommer mange elever i klasserne kan vi lave mere holddeling, siger S og SF.

Det sker nu ved at fylde klasserne op til max. Antal elever og der kan laves mere holddeling i Odenses skoler.

Nu må man så undre sig over, hvorfor S og SF på Christiansborg stiller sig så kritisk overfor et forslag, som de netop selv har vedtaget lokalt i Odense.

Det lader til at de lokale politikere i Odense ikke aner, hvad deres egen partier mener.

Det var netop S og SF der kæmpede for at lukke flest muligt skoler i Odense, for at vi kunne få resten fyldt op til randen med elever.

Det var netop S og SF der var og stadig er helt vilde med ideen om holddeling, og det lyder dobbeltmoralsk at de nu bekæmper selvsamme forslag fra regeringen.

Så alt imens man kritiserer og moraliserer over regeringens skoleudspil, så indfører man i størst muligt omfang selvsamme på lokalplan.

Så når Tim Andersen (S)i en kronik skriver at:

”En socialdemokratisk regering er et ægte og troværdigt alternativ til en borgerlig regering”

og at: ”kun en socialdemokratisk ledet regering vil have mod og politik til at lave de rigtige investeringer i uddannelse....”

så må man jo spørge, hvad mener S egentlig, når de siger et på Borgen og gør det stik modsatte lokal, troværdigt er det i hvert fald ikke!

Men Socialdemokraterne har jo også en tendens til at have deres børn i privatskoler, så hvad ved de egentlig om folkeskolen?

Stina Willumsen (SF) kæmper for at højne fagligheden i Odenses folkeskoler. Det kan der kun være få, der er uenige med hende i. Men måden det gøres på, er hun åbenbart ikke enig med sit eget parti i, da hun selv er varm fortaler for holddeling og dermed uenig med sin egen partifælle.

Desuden er det jo hende, der som rådmand har stået i spidsen for, at Odenses skoler nu bliver fyldt til maksimum antal.

Måske bunder det hele i, at S og SF bare vil brokke sig over forslaget, men grundlæggende er de enige med den politik, der føres.

Kilde: