Så nemt kan vi løse udIændingeproblemet i Danmark

Grunden til at vi har mange problemer med udIændinge i Danmark, er fordi vi har et muItikulturelt paralelsamfund

Ikke angivet Ikke angivet,

09/10/2015

Grunden til at vi har mange problemer med udIændinge i Danmark, er fordi vi har et muItikulturelt paralelsamfund. Der er folk som ikke ønsker at være en del af det danske samfund, og de kræver, at vi tilpasser os dem og ikke omvendt. Løser man det problem, vil mange symptomer forsvinde.

Vi skal gøre som Saudi-Arabien bare omvendt. I Danmark skal der ikke tages hensyn til andre religioner end kristendommen. Vi er et kristent land, selvom mange af os ikke er kristne.Derfor skal der på alle offentlige institutioner og privatskoler serveres dansk mad.

Ønsker man hjælp fra det offentlige som arbejdsløs, skal man være job-egnet, og det betyder, at man skal klæde sig vesterlandsk, da de færreste vil ansætte burgaklædte kvinder som ikke kan tale rigtig godt dansk.

Folk som bliver fornærmet over, at de ikke kan leve i et muIimsk paraleluniverse i Danmark vil enten underkaste sig vores kultur eller fIygte til Sverige. På den måde slår vi 2 fede bistandsfluer med 1 smæk.

Jo flere der bliver inte'greret i Danmark, jo mindre kriminalitet og færre udgifter vil der være.

Kilde: