Så meget betaler de "rige" faktisk i kapitalskat - Gæt et tal

Dagbladet Børsen kører i disse dage en serie om de højes skatter på kapitalindtægter

Ikke angivet Ikke angivet,

11/04/2016

Dagbladet Børsen kører i disse dage en serie om de højes skatter på kapitalindtægter. Kapitalindtægter som dels kan være renter, afkast af ansvarlig lånekapital eller aktier. 

Man kan også kalde det skat af opsparing og flid. 

Men hvor høj er skatten på afkast så egentligt? 

Således svarer den højeste nominelle kapitalbeskatningssats på 42,7 pct. til en beskatning af realafkastet på 85,4 pct. Ved en rente på 4 pct. og en inflation på 2 pct. vil en nominel renteindtægt på 100 kr. give et realafkast før skat på 50 kr. Af dem svarer skatten på 42,7 kr. til 85,4 pct. af realafkastet. Selv de lavere satser for negativ kapitalindkomst (rentefradraget) på 28,6 pct., pensionsafkastbeskatningen på 15,3 pct. og ejendomsværdiskatten på 1 pct. af ejendomsværdien indebærer realbeskatning på henholdsvis 57,2 pct., 30,6 pct. og 50,0 pct.

Artiklerne har iøvrigt fået det røde frem i socialisten Lars Koch fra IBIS der kommenterer og får støtte fra et koppel af kommunister. 

"Lars Koch Er det bare mig der synes disse Børsen annoncer er dårlig timing, mens #panamapapers afslører, hvordan der gælder andre regler for de rige, som kan undslippe skat?"