S: Lœger bør ikke få resultatløn

Sophie Hæstorp Andersen (S) er skeptisk overfor at give lœger resultatløn

Martin Rytter,

26/03/2010

Sophie Hæstorp Andersen (S) er skeptisk overfor at give lœger resultatløn. Bl.a. siger hun:
Desuden behøver belønningen slet ikke at være økonomisk. Der er andre steder, vi kan sætte langt bedre ind. Måske man i stedet skulle tænke i at belønne særligt gode afdelinger med bedre efteruddannelse eller flere forskningsmidler.
S må åbenbart mene at efteruddannelse er en sœrlig belønning som skal målrettes dem der allerede klarer sig godt.

Formand for patientforeningen, Villy O. Christensen, er imidlertid uenig:
Den resultatafhængige løn eksisterer jo allerede i alle andre dele af samfundet, så med det her får lægerne bare et incitament til at forbedre sig, og det vil kun være til stor gavn for de danske patienter.