Rystende amatørisme i Københavns Borgerrepræsentation

Få mennesker gør sig et begreb om, hvor stort et monster Københavns Kommune er vokset til

Rasmus Jarlov,

05/02/2010

Få mennesker gør sig et begreb om, hvor stort et monster Københavns Kommune er vokset til. Den pompøse rådhusbygning repræsenterer glimrende størrelsen på det imperium, som Borgerrepræsentationen har opbygget gennem tiden. Skatteyderne afleverer hvert år ikke mindre end 30 milliarder kroner til de 45.000 ansatte på plejehjem, folkeskoler, børneinstitutioner og i vejafdelingen.

Ingen af os, der sidder i Borgerrepræsentationen, burde i virkeligheden sidde med ansvaret for så mange penge. Ingen af os er kompetente nok til at styre så stor en butik. Slet ikke når man betænker, at langt størstedelen af kandidaterne til BR enten var studerende, arbejdsløse eller kommunalt ansatte. Det er virkelig problematisk, at kunderne og skatteydernes interesser er så skræmmende dårligt repræsenteret.

En organisation bliver aldrig bedre end sin ledelse. Som nyt BR-medlem har jeg allerede her efter en måned fået et indblik i, hvor slemt det står til. Det første, vi skal have løst, er et stort og fuldstændigt selvskabt underskud på børneområdet. Før jul manglede området 50 millioner kroner. På trods af et gigantisk budget på 9 milliarder, fandt venstrefløjen i børneudvalget det helt umuligt at skære ned på noget som helst. I stedet valgte venstrefløjen i al sin visdom at fortælle folkeskoler og børnehaver, at hvis de havde nogen opsparing efter nytår, ville den blive inddraget. Det ville ikke ligefrem have krævet en ph.d. i økonomistyring at regne ud, at det medførte, at institutionerne brugte alle pengene i stedet for at spare op. I stedet for at have sparet penge, har vi nu et overforbrug og et underskud på 70-100 millioner. Man tager sig til hovedet over så amatøragtig en måde at forvalte skatteydernes penge på.

Jeg vil vove den spådom, at indenfor få måneder går pædagogerne igen i strejke mod de nødvendige nedskæringer, som vi bliver nødt til at beslutte indenfor kort tid. De vil tordne mod regeringen, Anders Fogh og George Bush og kræve Ungdomshuset tilbage. Villy og Helle vil støtte deres ulovlige strejker. Uskyldige forældre vil blive taget som gidsler, og de røde faner vil vaje. De vil ikke forstå, at det ikke handler om flere penge, men om at styre de rigelige beløb, vi allerede opkræver fra skatteyderne. Selvom beviserne er overvældende, er jeg bange for, at flertallet i Borgerrepræsentationen heller ikke vil fatte det.

Kilde: