Rygning koster 2,8 mio. sygedage årligt

Rygning koster årligt 149

Ikke angivet Ikke angivet,

05/04/2010

Rygning koster årligt 149.000 hospitalsindlæggelser og giver sundhedsvæsnet udgifter for 3,9 milliarder kroner. Samtidig forårsager rygning 2,8 millioner ekstra sygedage om året. Det samfundsøkonomiske tab er afhængigt af opgørelsen mellem 3,5 og 20,8 milliarder kroner årligt. Det fremgår af et svar fra sundhedsminister Bertel Haarder (V) til Folketingets Sundhedsudvalg. Oveni kommer en række andre udgifter til bl.a. praktiserende læger.


I en tid med knappe samfundsmæssige ressourcer bør regeringen se at få gang i en offensiv rygepolitik. Som det også fremgår er rygere ligeledes en dyr fornøjelse for arbejdsgiverne, som bør overveje hvilke omkostninger rygning påfører den enkelte virksomhed. Højt sygefravær koster konkurrencevene og manglende afkast.