Rygning - en god forretning for staten ;-)

Folk må hellere ryge videre, og alle anti-rygekampagner bør stoppes, ellers er der slet, slet ikke råd til efterløn og længere kaffepauser i staten...

_slettet_bruger_64 Ikke angivet,

14/05/2010

Folk må hellere ryge videre, og alle anti-rygekampagner bør stoppes, ellers er der slet, slet ikke råd til efterløn og længere kaffepauser i staten, regioner og kommuner.
På links nederst kan vi se, at sundhedsvæsenets nettoomkostninger pga. rygning i 2005 var på knapt 4 Gkr./år, og vi kan regne ud, at de 8 milliarder cigaretter, folk ryger hvert år (2007), giver 6,7 Gkr./år i afgifter. 
Altså plads til 25.000 efterlønsmodtagere mere. Det er jo vores tids neofeudale, med ridefogederne i SKAT og hele svineriet til at kradse pengene ind, så de adelige ikke behøver at foretage sig noget som helst. 
Hvad dælen nøler politikerne efter?

 Vh Abel.
___________________________
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/risiko.ppt#271,15,Sundhedsvæsenets nettoomkostninger i Danmark relateret til forskellige risikofaktorer. Omkostninger i mio. 2005 kroner

http://www.skm.dk/public/dokumenter/publikationer/Notat_om_tobak.pdf

Kilde: