Rygerne er nogle af velfærdsstatens helte!

Skulle der uddeles en ”årets medarbejder” pris i velfærdsstaten, burde denne tilfalde rygeren

_slettet_bruger_3295 Ikke angivet,

20/04/2010

Skulle der uddeles en ”årets medarbejder” pris i velfærdsstaten, burde denne tilfalde rygeren. Hollandske studier viser nemlig, at nok er en ryger dyrere i drift i sine leveår, men er derefter omvendt langt billigere i de år han/hun ikke lever i forhold til gennemsnittet. Paradoksalt nok bidrager rygerne altså positivt til at løse bla. ældrebyrden. Derfor bør man med de samfundsøkonomiske briller på kippe med flaget, hver gang en ryger dør tidligt. Denne vinkel på rygerproblematikken ses dog i meget ringe grad accepteret af danske politikere, som til stadighed overbeviser sig selv og befolkningen om, at rygere er en økonomisk byrde. Et af de tungtvejende argumenter for at drive heksejagt på rygerne i Danmark, er derfor i min optik i en lettere lemfældig omgang med sandheden.

Forleden forelagde jeg denne argumentation til et medlem af DSU, med ønsket om at få et svar på hvilke andre argumenter, der er tungtvejende nok, til at foretage så store overgreb på individets frihed. Svaret var at han ikke ville anerkende, at man som individ foretog et ”valg”, hver gang man i sin tid gik på bar eller restaurant, hvor der måtte ryges. Han argumenterede for, at der indgik et tvangselement i den beslutning, i og med man ikke kunne undgå røg. Argumentationen er i fin overensstemmelse med de fleste partier i folketingets formynderiske holdning til rygning, og svaret kom derfor ikke bag på mig. Omvendt vil jeg dog tillade mig at karakterisere argumentationen som det rene nonsens. Først og fremmest forstår jeg ikke hvori tvangselementet ligger. Ingen tvinger et individ til at træde ind af døren til et sted, hvor der bliver røget. For det andet ville markedet selv have taget hånd om dette, såfremt efterspørgslen efter røgfri barer og restauranter havde været til stede. Summa summarum er derfor, at der ikke er nogen tilstrækkelig gyldig argumentation for at jage rygerne. Bar -og restaurantejere bør igen få lov at bestemme i eget hus, og således også have mulighed for at tillade rygning.

Stop heksejagten på rygerne – både for rygernes egen skyld, men også for samfundets.

Kilde: