Retsforbundets comeback

Retsforbundets landsledelse indstiller til et ekstraordinært landsmøde 20

Hans-Christian Andersen,

07/03/2010

Retsforbundets landsledelse indstiller til et ekstraordinært landsmøde 20. marts at partiet starter en underskriftsindsamling på partianmeldelse, så partiet kan blive opstillingsberettiget ved næste folketingsvalg. Det vil blive første gang siden 1990, hvis landsmødet følger indstillingen.

Retsforbundet vil i givet fald være det eneste parti, der står uden for de to blokke. Vort bud vil være en magistratsregering, hvor Folketingets partier samarbejder frit i fra sag til sag vekslende konstellationer. Et system, der med stor succes har fungeret i mange årtier i Schweiz. Fordelen er stor politisk stabilitet og at debatten samler sig om de faktuelle politiske spørgsmål i stedet for om ligegyldige personspørgsmål. Alle partier får ligelig mulighed for indflydelse.