Ret til at fravælge læger med tørklæde – ja selvfølgelig!

Man skaber ikke frisind og tolerance ved at tvinge patienter til at blive behandlet af en læge med tørklæde

Kjeld Flarup,

22/11/2010

Man skaber ikke frisind og tolerance ved at tvinge patienter til at blive behandlet af en læge med tørklæde. Tværtimod så vil retten til at vælge fra fremme tolerancen.

Hvis patienten ikke havde muligheden for at vælge en anden læge eller sygehus, så tvinger man reelt patienten til at være tolerant. Det er næsten lige så tåbelig en strategi som at indføre demokrati med militær magt i Afghanistan. Det er i hvert fald en pædagogik taget lige ud af den sorte skole og den Store Bastian.

Det kom lidt som en positiv overraskelse for mig at patienterne rent faktisk har denne ret. At det så ikke er kendt, skyldes måske det faktum at det er utroligt få det har det ønske, om nogen. Når det kommer til stykket så vil de fleste stille sig tilfredse med den behandler som de får, også selvom de egentligt ikke kan lide muslimer og har muligheden for at vælge en anden behandler.

Der skal også meget til for at stå fast på sin intolerance, når man står overfor en konkret person og skal sige dig vil jeg ikke behandles af. Men det er jo ulige lettere at beholde sin intolerance, når man ikke har mulighed for at gøre alvor af den.

Stilles det som et ultimatum, accepter den læge du får eller ingen behandling, så blæses noget der aldrig har været noget særligt, pludseligt op til det der er værre end finanskrisen. Ved at den enkelte har retten til at vælge det fremmede fra, så bliver det også lettere at acceptere det fremmede. Men har man ikke valget, så er der lagt op til en gigantisk konflikt.

Fra mange sider ses det som uacceptabelt at patienter har denne ret, og nogen vil enten gå den ene vej og gennemtvinge tolerance. DF vil derimod gå den anden vej og forbyde tørklæderne, og for at virke lige, så skal de kristne kors jo også forbydes. Men DF's taktik er om noget endnu mere konfliktskabende.

Den eneste ulempe som jeg ser ved det, er at det er det offentlige sygehusvæsen, som betaler regningen for at nogle er intolerante. Men nu har vi jo frit sygehusvalg, og er den ene grund til at fravælge et sygehus ikke legitimt, hvorfor skulle alle andre så ikke også være illegitime, så det frie sygehusvalg reelt burde afskaffes i kølvandet på denne sag. Små problemer kan let blæses op i urimelige proportioner.

I sidste ende er det jo velfærdsstaten der har skabt disse problemer, ved at folk ikke selv styrer deres penge og har et valg i forhold til den store indvandring. Når vi afleverer vores penge til skat, for efterfølgende at blive fordelt demokratisk, så er forskelsbehandling naturligvis uacceptabelt.

Derfor protesterer vi over bagateller som badeforhæng i svømmehaller, der skal betales af skatteyder kroner. Men var det en privat svømmehal, så kunne vi jo bare lade være med at købe ydelser hos den, hvilket ingen alligevel ville gøre på grund af et simpelt badeforhæng og dermed ville endnu en stor debat aldrig være blevet til noget som helst.

Kilde: