Resolution mod religionskritik på vej gennem FN

Et udkast til en resolution mod religionskritik er blevet vedtaget af FN's Generalforsamlings 3

Ikke angivet Ikke angivet,

15/11/2009

Et udkast til en resolution mod religionskritik er blevet vedtaget af FN's Generalforsamlings 3. Komité. Dokumentet udtrykker bla. bekymring for "at islam ofte og på forkert vis bliver forbundet med menneskerettighedskrænkelser og terror"