Registreringsafgiftens historie

Spændende læsning

_slettet_bruger_8887 Ikke angivet,

10/12/2012

Spændende læsning.


Det er interessant, at læse hvor mange gange staten har skruet på afgifterne, op gennem årene.

Man tænker sit når man læser den daværende ordfører for Socialdemokraterne udtale fra Folketingets talerstol:

”Derimod ere vi absolut imod den nye Beskatning, man her vil ind paa. Det er jo ikke nu saaledes med Motorvogne, at man kan henregne dem alene til Luksuskøretøjer. Naar vi se paa Udviklingen ville vi se, at de nu ere blevne til noget, som i høj Grad bruges i Erhvervslivets Tjeneste, og vi finde ikke, at der er nogen grund til at lægge en særlig Skat paa Udvikling og Fremskridtet inden for Erhvervslivets Omraade.” 

Kan læses her.

Kilde: