Regeringens folkeskolereform falder fra hinanden

På den ene side lægger regeringen i sit udspil til folkeskolereform op til en styrkelse af fagene dansk og matematik - et mål der skal nås gennem f...

Christian Melgaard,

10/12/2012

På den ene side lægger regeringen i sit udspil til folkeskolereform op til en styrkelse af fagene dansk og matematik - et mål der skal nås gennem flere undervisningstimer. På den anden side sænkes kravene til læreruddannelsen i samme fag, så fremover kan man blive dansklærer på halvt så megen tid som der kræves idag.

Tanken bag den "geniale" omlægning er, at lærerne skal have plads til et ekstra linjefag, og det er jo en alternativ måde at håndtere en opstramning på - en opstramning der betyder, at alle elever skal undervises af lærere, der har det pågældende fag som linjefag.

Fagkundskaben undrer sig højlydt, og Thøger Johnsen fra Institut for Skole og Læring, siger blandt andet "Det er underligt at høre på, at politikerne vil øge fagligheden i dansk og matematik, og samtidig vide, at mængden af undervisning i læreruddannelsen reduceres kraftigt".

Rektorernes formand, Erik Knudsen, beroliger dog med en forklaring om at "enkelte læreruddannelse kan vælge at hæve minimumskravet, og at de studerende desuden kan tage tværfaglige moduler, der knytter sig til dansk eller matematik". Han forstår godt bekymringen, men tilføjer, at det ikke er tanken, at de studerende skal nøjes med den halverede undervisningstid - det er blot minimumskravet der sænkes!

Hvis man ikke i forvejen var forvirret, så kunne Uddannelsesminister Morten Østergaard bidrage med endnu en totalt uforståelig forklaring i morgenens nyheder: Han deler således ikke bekymringen af den simple grund, at formålet med den nye læreruddannelse er, at de faglige krav i fagene dansk og matematik skærpes!?

I skyndingen fik han ikke lige forklaret den logiske sammenhæng mellem færre undervisningstimer til lærerne og højere krav til deres eksaminer, men jeg er sikker på at der kommer en rigtig god (og forståelig?) forklaring i morgen.